Thiết bị bay với cánh tay dài gần một mét có thể xếp gọn

  • 38

Nhóm chuyên gia tại Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) phát triển thiết bị bay có cánh tay lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy origami.

Loading...
C-STAT