Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

  • 540

Tối 30/9, lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005 đã được tổ chức trang trọng tại hội trường Ba Đình - Hà Nội.

Tham dự có Chủ tịch nước Trần Đức Lương và khoảng 500 cán bộ ngành khoa học và công nghệ. Giải thưởng Hồ Chí Minh được tặng cho 12 công trình và cụm công trình, gồm: Atlas quốc gia Việt Nam; Chiến tranh Việt Nam và kinh tế Mỹ; Xây dựng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000 và ứng dụng hệ định vị toàn cầu (GPS) vào đo đạc - bản đồ ở nước ta; Về nghệ thuật quân sự Việt Nam gồm 8 cuốn sách: Học tập khoa học quân sự Xô - viết/ Về cách dùng binh/ Thất bại của một sức mạnh phi nghĩa/ Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng/ Tổ tiên ta đánh giặc/ Tìm hiểu một số vấn đề về nghệ thuật chỉ huy/Nghệ thuật tác chiến/Mấy vấn đề về nghệ thuật quân sự...

41 công trình và cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước cũng có đặc điểm gắn kết với đời sống và sản xuất. Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước là hai giải thưởng khoa học và công nghệ cao nhất của nước ta. 53/54 công trình được đề nghị đã được xét trao giải.

Kiều Hương

Loading...
C-STAT