Trong giờ sinh học

  • 281

Thầy giáo trong giờ sinh học đưa bản sao chân của 1 con chim lên hỏi 1 sinh viên:

- Em trả lời cho thầy biết đây là con chim gì?

Sinh viên lúng túng mãi không trả lời được. Thầy giáo bực mình cau có:

- Thế thầy đã dạy em thế nào, sao lại không biết hả.

Sinh viên càng lúng túng. Thầy giáo bực mình quát:

- Thế em tên gì hả?

Cậu sinh viên đưa chân minh lên hỏi thầy giáo:

- Thưa thầy em tên gì?

Bài do bạn Thu Nga  gửi chowww.khoahoc.mobi
Email: quyen_datinh2000@yahoo.com

Loading...
C-STAT