Video: Giun "nhảy múa" trong mắt ếch

  • 416

Xem video để thấy con ếch khó chịu thế nào khi con giun ngọ ngoậy liên tục trong mắt.

Xem video:

Loading...
C-STAT