Video: Những cách gấp máy bay giấy độc đáo

  • 1.094

Những chiếc máy bay giấy có thể có đủ loại hình dáng, cách bay khác nhau nhờ những kiểu gấp độc đáo. David Rees, thuộc National Geographic, khám phá một vài cách gấp máy bay khác lạ.

Video: Cách gấp máy bay giấy phóng được xa nhất
Video: Thú vị khẩu súng tự động gấp và phóng máy bay giấyNhững cách gấp máy bay giấy độc đáo

Loading...
C-STAT