WEF sẽ xây dựng trung tâm cách mạng 4.0 ở Việt Nam

  • 70

Diễn đàn kinh tế thế giới đã mở trung tâm về cách mạng 4.0 tại Trung Quốc, Singapore và thời gian tới sẽ xây dựng tại Việt Nam.

Sáng 11/9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã có buổi tiếp kiến Giáo sư Klaus Schwab, Chủ tịch điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF). Tại đây Giáo sư Klaus cho biết, WEF đã mở trung tâm về cách mạng công nghiệp 4.0 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Singapore và sẽ xây dựng tại Việt Nam trong thời gian tới.

Cuộc cách mạng 4.0 đang tác động đến nhiều ngành nghề trong xã hội.
Cuộc cách mạng 4.0 đang tác động đến nhiều ngành nghề trong xã hội.

Ông đánh giá cao vai trò của Chính phủ Việt Nam, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham gia thiết lập cơ chế chính sách tiếp cận cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy môi trường kinh doanh, khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong đó ông đặc biệt nhấn mạnh tới môi trường sẵn sàng cho sự thay đổi, làm chủ và phát triển các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, robot.

Loading...
C-STAT